\"\"

STROPNÉ CHLADENIE
Stropné chladenie
Stropné chladenie Stropné chladenie Stropné chladenie

Popis systému od Univentu

Princípom stropného chladenia je odvádzanie tepla prostredníctvom chladiacej vody z priestoru (nechladí sa miestnosť prostredníctvom vzduchu). Stropné chladenie najskôr ochladzuje strop, potom steny, podlaha, osoby a predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr (od plôch, predmetov).

Strop sa ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.

Priemerný  chladiaci výkon stropného chladenia je 65 W/m2 pri tepelnom spáde max. 3K a konštantnej teplote chladiaceho média 15 °C (výkon závisí od konštrukcie stropu a teploty chladiaceho média).

Stropné chladenie
Stropné chladenie Stropné chladenie Stropné chladenie

Popis systému

Princípom stropného chladenia je odvádzanie tepla prostredníctvom chladiacej vody z priestoru (nechladí sa miestnosť prostredníctvom vzduchu). Stropné chladenie najskôr ochladzuje strop, potom steny, podlaha, osoby a predmety. Vzduch sa ochladzuje až neskôr (od plôch, predmetov).

Strop sa ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.

Priemerný  chladiaci výkon stropného chladenia je 65 W/m2 pri tepelnom spáde max. 3K a konštantnej teplote chladiaceho média 15 °C (výkon závisí od konštrukcie stropu a teploty chladiaceho média).

MTlmM